Psykoterapia

Psykoterapia

Psykoterapia on vuorovaikutteinen prosessi, jossa tutkien, hoitaen ja korjaten käsitellään asiakkaan elämän todellisuutta. Sen tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä oireita ja niihin liittyvää kärsimystä. 

Teen psykoterapiaa moninäkökulmaisesti ratkaisukeskeisen psykoterapian voimavarakeskeisestä viitekehyksestä käsin. Asiakkaillani on myös EMDR-terapian ja psykofyysisten lähestymistapojen mahdollisuus.   

”Löydämme tilaisuutemme unelmistamme ja tavoitteistamme.”

Sue Atchley Ebaugh

EMDR-terapia

“Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) eli silmänliikkeillä poisherkistäminen ja uudelleen prosessointi (lyhennetysti myös “silmänliiketerapia”) on Suomessa vuonna 1994 käyttöön otettu ja kohtalaisesti yleistynyt lyhytkestoisen psykoterapiatekniikan muoto, jota voidaan soveltaa PTSD:n hoidon ohella myös muiden sellaisten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon, joissa traumaattisilla tai dysfunktionaalisilla muistoilla on keskeinen merkitys.”
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito 2020

Otan asiakkaita EMDR-terapiaan, terapiat voivat olla pituudeltaan eri mittaisia esim. 2-10 kertaa, 1,5 tuntia kerrallaan.

Kehoterapeuttiset ja psykofyysiset lähestymistavat

Keho on ensimmäinen selviytymiskeinomme traumaattisissa tilanteissa. Se varastoi trauman kunnes vaaratilanteen käsittely on riittävän turvallista. Purkamaton trauma ja stressi rasittavat kehoa ja mieltä ja uhkaavat hyvinvointia.

Kehoterapeuttiset eli psykofyysiset lähestymistavat tarkoittavat mielen ja kehon yhteyden vahvistamista kuntouttavassa ja hoidollisessa vuorovaikutuksessa. Terapia on sanallisten ja kehollisten vuorovaikutustapojen käyttöä, kokonaisvaltaista. Se on tunteiden ja olotilojen säätelykeinojen opettelua terapeutin kanssa yhdessä säädellen, jota kehomielen havainnointi ja siitä tietoiseksi tuleminen ohjaavat.
Palautuminen esimerkiksi äärimmäisestä stressistä ja traumasta on mahdollista, jos kehon luontaista palautumiskykyä kuunnellaan ja aiemmin käsittämättömät kokemukset huomioidaan sekä integroidaan myös mielen ymmärrykseen.

Kehoterapeuttinen lähestymien sopii lähtökohtaisesti kaikille, jotka ovat kiinnostuneet kuulemaan ja tutkimaan kehon viestejä. Psykofyysisyyttä huomioivasta terapiasta saattavat hyötyä esimerkiksi traumatisoituneet ja kehollisesti reagoivat tai oirehtivat asiakkaat.

”Matkalaiset, ei ole olemassa polkua sillä polut syntyvät kävelemällä.”

Antonio Machado

Traumaohjaus

Traumaohjaus (TRE™) on käytännöllinen, kehollisia harjoituksia sisältävä menetelmä, jossa tieto trauman psykofyysisistä syntymekanismeista yhdistyy kehon luonnollisiin keinoihin palautua traumaattisesta stressistä. Psykoterapia-asiakkaille traumaohjaus on mahdollista osana terapiaprosessia.

Käyttämilläni menetelmillä on monikulttuurinen tausta, ne ovat ideologisesti vapaita, eivätkä ne sido asiakkaan arvoja. Työskentelyni on asiakaslähtöistä, kunnioittavaa ja asiakkaan tavoitteita tukevaa.

”Trauman purkaminen helpottaa psykofyysistä läsnäoloa, antaa todellisemman kuvan itsestämme ja mahdollistaa inhimillisen olemassaolon täyden kokemisen.”

David Berceli